No Picture

שלשה מבנים במידת ‘עיר’,מספקים – ומסבירים – ‘גל’, גילוי ‘רוח’, ‘תשובה’ ו’סוד-האור’. וכמו כן את ‘סוד הגביע הקדוש’…

8 בפברואר 2017 avivbenyakir 0

36. תנועה גלית מבוקרת במעטפת מבנים – כדורי מימין (א) ופירמידה במרכז (ב) – נוצרת ע”י תנועה גלית (שינוי צורה, מיקום וקצב) באברי ושורות-איברי-מערכת. תנועה […]