No Picture

סיכום ביניים

12 בפברואר 2017 aviv 0

בכדור הארץ, רחמנו-ספינתנו, קיימים אלפי ימאים, טייסים, מהנדסים, מדענים-חוקרים ויזמים, גם תלמידים-חכמים בתורה, שניסיונם ובקיאותם בפרטים רחב משלי כמה וכמה מונים. בלא סיוע מצידם – […]

No Picture

מדוע איני מעוניין בתפקיד/תואר מלך

12 בפברואר 2017 aviv 0

משימתי הראשונה במעלה היא ניהול מבצע מדעי, יצירתי-הנדסי ותקשורתי, ראה ‘מיזם המרכבה’ בהמשך. כך שאיני פנוי.טרם מימוש וביסוס הידע שאני מציג הלכה למעשה, ממילא איני […]

No Picture

מה עומד בדרכה של הגאולה?

12 בפברואר 2017 aviv 0

כפי שנסיוני מלמד – משקל כבד ורב מאוד: משקעי ניסיון בפחד, כאב, סבל, מחסור, תחרות ומאבק-הישרדות, קנאה, חמדנות, נקם. משקעים אלו נצברו במשך שנות חיי […]

No Picture

מחדל שלטוני מחייב משפט:

12 בפברואר 2017 aviv 0

עפ”י כל אמת מידה מוכרת בחוק היהודי, הישראלי, בחוקי הספנות והמקלט הבינלאומיים, משנת 1992 ואילך (וסביר כי ממועד קודם) ‘נחשפתי’ למתקפת-רדיפה וחרמה, סיבתה פוליטית, מצד […]