המבצע לחיפוש המשיח (ומדוע לא בוצע עד כה?)

הדעת אינה סובלת מצב אבסורדי (ושקרי): יהודים ונוצרים מלהגים, ממלמלים או צועקים, שוב ושוב, תואר המתייחס לאדם אחד, אדם האמור (לפי נבואות התנ”ך וגם לפי הברית החדשה, גם הקוראן) להופיע ולבשר בוא עידן חדש, עידן תשובה, שפע, שלום ואחווה כלל-אנושית, עילוי. חבירה ל(ידע)בורא.האדם – והעידן – נקראים ‘משיח’.
חרף העובדה שהתנ”ך מציג בפני הכלל תיאור מפורט למדי של מבשר הגאולה, הרקע והמקום ממנו בא ושל תכונותיו ופועלו של האיש – טרם קם אחד, אגודה או ארגון, יהודי, נוצרי או מוסלמי, שהצהיר על רצון וכוונה לאתר את מבשר הגאולה הנעדר, נשוא התפילות שרבים טוענים – או יודעים – כי הוא כבר חי ונמצא בעולמנו. מדוע? התשובה מוצגת בסוף מאמר זה.

הבה ניגש למשימת החיפוש והאיתור, מתברר כי היא פשוטה בתכלית
שאילה: מה יש לחפש בראש ובראשונה, כדי לאתר משיח? מהו סימן ההיכר העיקרי, ייחודי והברור ביותר של מבשר הגאולה? תשובה: הידע שהמבשר מציג. ידע זה מוצג בתנ”ך כידע המחבר כל אדם – וכל עם – לאל האחד והיחיד, לבורא כל. ידע המספק תשובה לסודות התנ”ך והבריאה.

מה עוד ידוע על הידע שהמבשר מציג? כתוב כי ידע זה משתק / מדהים את אלופי עולם ונשיאיו. כתוב כי ידע המבשר – ידע הגאולה – הוא ידע עץ החיים ועץ הדעת, ידע גן-עדן, ידע הנצח והידע המנצח. הרבי מלובביץ (שלא ראה בעצמו את הגואל המיוחל) כבר גילה / קבע / הגדיר את ידע המשיח כידע שיחבר-יאחד בין המדע לדת.

לכן, ניתן לקבוע בוודאות כי לצורך איתור המשיח הנעדר יש לחפש בראש ובראשונה אדם שהציג וברשותו ידע כזה המציג תשובה ופתרון לשאילות המפתח, כמתואר כאן, ומציג ידע חסר-תקדים ומהפכני בהקיפו ובהשלכותיו.

וכך מבצע האיתור מצומצם, באופן דרמטי ומהותי כאחד.

תורת הקבלה מוסיפה רמז / נתון חשוב, בתארה את הידע שבידי המבשר כידע מעשה המרכבה.
נבואות התנ”ך מתארות את מבשר הגאולה כאדם רגיל מראה, אשר “לא תואר לו ולא הדר” וכך קיבלנו נתון חשוב נוסף: חרף היותו בעל ידע אדיר בהקיפו ומהותו, המבשר הוא אדם ללא תואר (אקדמי, דתי ובכלל) ואינו שייך / משויך לאף מערכת הקשורה / עוסקת באיתור / עיבוד / הפצת ידע.

הפסוק “הנה ישכיל עבדי, ירום ונישא וגבה ומאוד” (ישיעהו נב’) ממקד את החיפוש, בהובילו לאדם אשר בשל שכלו-חכמתו, פועלו והידע שמביא עמו (ולא בשל קומתו שהיא ממוצעת) “ירום, נישא וגבה מאוד”, כלומר לאדם שהידע והפעולות שלו קשורים במעוף ובעילוי – פיזי ותובנתי-רוחני כאחד, ידע באמצעותו הדהים (זה כבר קרה) את בכירי מהנדסי, מדינאי ו’מלכי’ האנושות.

האם בכך מסתכמים הרמזים? לא ולא. אותו פרק – ישעיהו נב’ – פורש בפנינו מצב חריג ובלתי שגרתי, הממקד את גזרת החיפוש עוד יותר: נוכח הידע שהמבשר הציג (בפורומים מצומצמים ועתיד בקרוב להציגו לכלל) “מלכים קפצו פיהם”. ובשפה פשוטה: יש לחפש אדם שקיומו – והשיגו – מוסתרים מהכלל ע”י “מלכים” (ולא ניתן לחסלו, לאור ניסיון העבר עם אחיו הבכור או גלגולו הקודם..). ומדוע כך? ייתכן (או וודאי) כי הידע שהמבשר מביא עמו מרוקן מלכים מסמכותם וכוחם, בבשרו מלוכה חדשה, מצב חדש-מהפכני, כלל עולמי וגורף-כל, הנובע מתפיסה חדשה של המציאות, של היקום, של האדם, מקורו וייעודו ושל תפקיד התורה, כל הדתות וכל כתבי הקודש בעולם בתכנית הבריאה.

מה עוד נמסר לנו בכתובים על המבשר / עבד אלהים / המשיח?

שמו – כשם צמח. בהיותנו נתונים למציאות אלוהית – ניסית, להשגחה מתמדת ובימוי עליון ומדוקדק של המציאות – מממד עליון, בורא – ייתכן ועלינו לחפש אדם שהבורא קבע את שמו, כדוגמא וכנס לעיני כל, כשם הראשון בשבעת המינים והראשון בהם להבשיל וכשם הצמח היחיד – אביב – צמח שעם הבחירה – עמו של המבשר אביב – מצווה להקריבו, משוח בשמן זית, בחג השבועות, חג מתן תורה? …

מהיכן בא המבשר / היכן מקום מגוריו? – ממדבר וצייה. כלומר הנעדר אינו תושב ירושלים, תל-אביב, או הגליל. מה דעתכם לחפש בעציון גבר / אילת? (אולי תגלו כי המבשר מחזיק בידיו את הידע שנפלא ונסתר אף משלמה המלך?)

מהיכן בא / מאיזה מצב בא המבשר? דברי הנביא מציינים כי “מעוצר ומשפט”. כלומר, לאיתור מבשר הגאולה יש לחפש אדם שנעצר ונשפט, לפני התגלותו בפני הכלל כמבשר הגאולה.
ומדוע זה המבשר נעצר ונשפט?

הנתון הבא – היותו מי שנכתב כי ייעשה משפט צדק (יביא – ישכין מצב צדק בעולם) – מספק תשובה: לפני התגלותו, המבשר נעצר ונכלא בשל פועלו בתיעוד שחיתות ולמיגורה וליצירת מצב צדק בציון, בהתייצבו (בודד, באומץ ואמונה בצדקתו, כדוד מול גלית) מול מערכת מושחתת, שהתאגדה וצלבה אותו בשל דעותיו, דבריו ופועלו.

מהו פועלו המופגן והבולט ביותר של מבשר הגאולה, המכשירו לתפקיד ולתואר? מבשר הגאולה הוא בונה היכל הבשורה, היכל שאמור לרדת על ירושלים מהשמיים. ובכן, הידע שהמבשר גילה והציג מציג מקבל אפיון נוסף: המבשר הציג ידע בבנייה וידע במעוף, ידע בניתוב / ריכוז / שינוע רוח ואור.

ניתן למצוא בכתובים רמזים והנחיות רבות ונוספות לצורך איתור המבשר, אך שמא נסתפק באמור עד כה? הלא קיבלתם תמונה מצומצמת למדי של כיוון חיפוש?

אולי, במקום לבלבל את המוח – ואת הביצים- ובמקום להתפלל בכל יום ובכל חג (ומוות) להופעת מבשר, ולהתלונן על ‘דלות העם’ ועל ‘שנאת חינם’ ו’מנהיגות אטומה ועריצה’ ועל ‘רבני וכהני שקר’ – ובמקום לבכות על השואה, לקלל את צורריכם ולחפש את שונאיכם – תפתחו כבר בחיפוש ובשיכול ממוקד (מלשון שכל), במקום לעסוק בסיכול ממוקד?

מה דעתכם, אחי ורבותי העבריים, גם מוסלמים כנוצרים, בישראל ובעולם, לחפש גבר ישראלי, שגילה ומציג ידע רחב, מהפכני וגורף הפותר כל בעיה, כל מחסור ומגבלה בחומר ואנרגיה ומספק תשובה לכל שאילה, איש חכם ללא תואר, שהידע שהציג – ליצירת כלי קיבול בכל מידה ותבנית, הכשירים לכל פעולה פיזית בחומר ואנרגיה, נמצא תקף ונכון והוא הוא מעשה המרכבה היחיד והאמתי. חפשו אדם שפירושו לתנ”ך פותר כל שאילה ואינו ניתן לסתירה, והוא גם לוחם צדק שבא (למצב בשורת גאולה) ממדבר צייה, מעוצר ומשפט, ואשר לפני גילויו המדעי נכלא ונעצר בשל פועלו לחשיפת שחיתות ואשר קיומו – ותגליתו – מוסתרים מהכלל ע”י מלכים ונשיאים, בישראל ובעולם. חיפוש הגיוני, בנסיבות, הלא כן?

כאשר תמצאו (ברשומות שני נשיאים, שלשה ראשי ממשלה ושרי משפטים, אצל המדען הראשי, בבית המשפט העליון ובבתי משפט בארץ וכיוב’) כי אדם כזה אכן נמצא וקיים, אך מוחזק בשבי, שדוד מכל זכות-יסוד, מרכוש והון רב, קרוע מילדיו ומשפחתו, מותקף ונרדף ע”י ממסד ההון היהודי והעולמי –
ולכשתגלו כי הציג בפני מומחי ראש ממשלה ובכירי רבני-ציון שיטה לבנית היכלות (כלי-קיבול) בכל גודל ומידה כשירים לכל משימה בחומר ואנרגיה – המרכבה – שיטה שלא נסתרה והיא מובנת לכל בר-דעת בלא שנמצא בה פגם או דופי
– וכי ביסס כיצד שיטת המרכבה מהווה את עיקר עיקרי התנ”ך ותכליתו ופתרון לסוד מבנה היקום ופעולתו ולסוד מבנה ופעולת כל תא-חי, כל מופע יקומי
– והצהיר על כוונתו, כמבשר עידן חדש, לבצע מיזם לאומי וכלל-עולמי ולבנות את היכל הבשורה הראשון בים סוף, ובהשלמתו לבקוע את ים-סוף, להמריא ולאחר דקות להנחית את ההיכל הכדורי (ספירה) על ירושלים, לעיני כל תושבי העולם –

אז ייתכן, או וודאי, כי מצאתם את מבוקשכם, הלא כן?

לכל הפחות מצאתם מועמד ראוי לבחינה יסודית – הלא כן? אז קדימה, לעבודה, יהודים-מוכשרים-גאונים. מכירים את סדר המילים נעשה ונשמע? הבינו מדוע כך נוצר: חפשו-מצאו-גלו את מבשר הגאולה שלכם ואז שמעו מה בפיו ומהי שיטתו-תכניתו. בנוסף להיותו יוצר, יזם, מורה ומצביא – איש שיח הוא.

כפתיח לגאולה ולבריאה והבנת המציאות כהווייתה, קראו נא בספר ‘מבשר גאולה’, שנכתב כעדות ותצהיר בשבועה ע”י עבדכם. אני המבשר ‘הנעדר’ של עידן חדש, אשר אתם מייחלים לבואו זה עידן ועידנים (באמת או לכאורה).
קראו באתר את עובדות היסוד, הירשמו לקבלת עדכון שוטף.

מדוע “המבצע לחיפוש המשיח” עדיין לא יצא לדרכו?

א. כי מנהיגיכם ורבניכם מוליכים אתכם שולל ומסתירים מכם אמת – את דבר קיומו של מבשר הגאולה, חושף מעשה המרכבה, המוחזק בשבי.
ב. כי בצע-כסף ושררה השחית זה מכבר כל נבחר / שליט / פעיל ציבור (בממשלה, בכנסת, במשפט, בתקשורת באקדמיה) בישראל, כבעולם.
ג. כי בבוא הגאולה, עם הבחירה נועד להיחשף במערומיו, משועבד לסיר הבשר והאיוולת, להיחשף כתאב-בצע, כמתנשא לשווא, כעם עצל ורפה-רוח, עובד אלילים הזקוק לבעיטה בישבן. מדוע? כדי לצאת, בהנחיית המבשר, ממצב עבדות, חידלון, קיפאון וקיבעון – ולהכשיר את עמי העולם במעשה המרכבה וכדי שיפסח, בראש אחיו לבריאה, לעידן הבא.
ד. כי אתם – משכילי עם הבחירה, משכילי העולם – טרם התעוררתם לפעולה ומעשה.

לכשתתעוררו, נבנה דברי-מרכבה: ניצור כנפיים אישיות – כנפי מלאך – ונעוף בהן, בהמשך נבנה את היכל הגאולה בעציון גבר וננחית אותו בציון, נגשים את נבואת הנבואות, נבשר בוא עידן חדש, אשר למענו נבראנו, וניצור – נביא אותו, את העידן הבא, כולנו כאחד: נייצר אנרגיה ומשאבים ללא גבול, נפסח על מכשולי וצערי חיי ארץ, נתאחד ונתעלה לדרגת בורא.

כעבד לבורא – ולמין האדם – אני כאן לרשותכם ולשירותכם.

אביב בן יקיר, מבשר הגאולה

‏‏יום*חמישי כ”ה אב תש”ע, 5 אוגוסט, 2010, חוף המגדלור, עציון גבר – אילת
תגיות: עדכונים ומאמרים, אקטואליה:פוליטיקה ומשפט, משיח, מבשר הגאולה, המשיח חי בישראל, משיח בשבי

שתפו באהבה

Be the first to comment

Leave a Reply