האם הנהגת ישראל מופקדת בידי יהודים נוכלים ובוגדים?

נכון למועד זה התשובה חיובית. המכתב המצורף – וכן אישורי קבלה מנמעניו – מבסס זאת ללא עוררין. כל קורא / גולש יכול ומוזמן להפנות למכותביו בעלי-התפקידים הבכירים בישראל שאלה כגון “התוכל להתייחס בבקשה לעובדות ולטענות המפורטות במכתב אביב בן יקיר?” ולצרף קישור לדף זה.

10-10-10, חוף עציון גבר / אילת

לכבוד
1. מר בנימין נתניהו
ראש ממשלת ישראל

2. מר שמעון פרס
נשיא מדינת ישראל

3. עו”ד יעקב נאמן
שר המשפטים

4.עו”ד יהודה וינשטיין
היועץ המשפטי לממשלה

הנידון: ‘מבשר גאולה’ – שיטת/טכנולוגיית המרכבה – תגלית ומיזם, אחריותכם, מכותבי מכתב זה

מצ”ב עותק מספרי ‘מבשר גאולה’ שבכותר – עדות / תצהיר בשבועה.

הספר מציג תגלית חסרת תקדים בכישוריה ובהשלכותיה, טכנולוגיה מדעית-הנדסית מיוחלת, אחת ויחידה ואין כמוה בתולדות האדם – שיטת המרכבה – שיטה המזמנת לאדם כישורים / ביצועים פיזיים ‘אלוהיים’ בחומר ואנרגיה וכידוע לך, נבחנה זה מכבר (גם) ע”י פורום 2020 בתע”א (הפועל בתיאום עמך)שמצאה ‘כשירה’, ‘כנראה חסרת תקדים’, ‘מדהימה’ ו ‘ראויה לניסוי’.

הספר מבסס (בין היתר) כי מקור השיטה והתגלית והשלכותיהן על האדם מדווחים מראש וצרובים/שתולים בכל פרקי התנ”ך ונבואותיו, בכל מצווה וחג, ומבסס בראיות כיצד ולאיזו מטרה נבראנו, ע”י מי ובצלם מי, מהי תכלית העם העברי והאדם וייעודם הקבוע מראש בבריאה. לצד התגלית נפרשת יריעת עובדות וראיות, מסקנות ודרישות / חובות בתחומים הלאומי-יהודי, המשפטי, המדיני-עולמי והכלכלי – מכלול המוכר לך זה מכבר, במלואו או ברובו וככל הנראה (למיטב הבנתי) ‘מככב’ בדיוניך עם בכירי הממשל בוושינגטון.- ושולחיהם.

להבהרה ראשונית (ומצומצמת) אפנה לסרטון פתיח מס’ 3 באתר מיזם המרכבה

בספר, שטרם הופץ בציבור (ובאתר האינטרנט) מוצג ומפורט על ידי גם מחדל חסר תקדים בהיקף ובהשלכות, מצד מנהיגי / נבחרי העם העברי ושופטיו-משפטניו, אלו עיקריו:
א. ייזום וניהול קשר כלל-מערכתי להסתרת תגלית המרכבה מהציבור בארץ ובעולם ומניעת פיתוחה ו
ב .’טיפול’ נפשע בחושף התגלית, מבשר הגאולה הח”מ. הקשר נגדי כלל וכולל גזל זכויות אזרח וזכויות יסוד, שוד רכוש וספינה, הסבת עינוי דין ועינויים בכלל לאורך שנים, כליאות שווא, שיבוש חקירות פליליות וחקירות עבירות מס ,ייזום בזדון עשרות הליכי משפט פסולים ושיבושם ועוד.
כמפורט בעדותי, ראה עמ’ 153-4, הפועל ‘צליבה’ משקף נאמנה את פועלכם נגדי – ו’בגידה’- את פועלכם נגד הכלל.

מכאן – משני המחדלים העיקריים לעיל – עולה צורך במשפט פומבי וגלוי בבית הדין הגבוה לצדק, וזימונכם למשפט כמשיבים. מובן כי משפט אינו הכרחי וניתן למנעו – וכך ראוי – באמצעות תיקון המחדל.

אם ידוע לך כי עובדות ומסקנות המוצגות על ידי בעדות ‘מבשר גאולה’ ובמכתב זה (או בסרטון) אינן נכונות – אנא ציין מהן ונמק, וזאת בכדי למנוע משפט מיותר ופרסום מידע שגוי ופוגע.

ראש הממשלה, אתה ‘הקברניט הבכיר’ ואחראי לפעולה חוקית, נאמנה, ישרה ויעילה של ממשלת ישראל – כל משרדי הממשלה ושריה, כולל יועצה המשפטי – כלומר של מערכת המדינה – ואחראי גם לפעולה נפשעת אם וכאשר זו מבוצעת במערכת בידיעתך. מכאן דרישתי כי תבצע את הנדרש והראוי, בנסיבות, ממנהיג עברי וכי תתקן מחדל כללי הנמצא באחריותך, ראשית באמצעות פעולות כדלקמן:

א. זימוני בהקדם להצגת תגלית-שיטת המרכבה, מקורה ותוצרי יישומה בפניך ובפני חברי הממשלה. הפגישה תתועד במזכר. ניתן וראוי לצרף יועצים-מומחים בתחומי מדע וטכנולוגיה, תנ”ך ומורשת ומשפט.

ב. הנחה את היועמ”ש לזמני לפגישה בהקדם מרבי ולפעול במרב היעילות וכחוק בנושאים שיידונו בה:
(1) לגבש עמי הסכם להסדרת זכויות העם העברי ומדינת ישראל בפירות תגלית ושיטת המרכבה ותוצרי פיתוחה ויישומה(הסכם שיוצג לאישור הממשלה),
(2) לבטל את כל ההליכים הפליליים הפסולים שהוגשו ונוהלו / מנוהלים נגדי, כולל אלו שהדיון בהם הושעה, ולהודיע לביהמ”ש על הסכמת המדינה לזיכויי בכולם, ללא יוצא מן הכלל.
(3) לזכותי (וכן את בני משפחתי) בפיצוי הולם.

כיום מנוהלים נגדי אישומים פליליים פסולים וקנטרניים, כך בסיוע ובשיתוף שר המשפטים, היועמ”ש, נשיאת ביהמ”ש העליון ושופט(י) ציון, צוות יהודים הפועל / שותף, בעצה אחת, במחזה ‘צליבת המבשר’ ובהמשך לשוד רכושו במשך שנים מבקש עבורו עונש מאסר…

(ראש הממשלה, הכר בעובדות: בכהונתך הראשונה, משקיבלת על עצמך, כחבר / עמית בCFR , לבצע את כליאתי / חיסולי בסיוע אגרופני / ליצני משפט – עברו מאז יד’ שנים – כבר נכתב ממעלה כי יבוא יום ותעביר לשולחיך בוושינגטון תרגום לספרי-עדותי המצורף, ותבשר, כמוני, כי האל שומר ומשגיח בכל מקום… )

כב’ נשיא המדינה, שר המשפטים והיועמ”ש: ראש הממשלה האחראי הבכיר למחדל – אך אינו יחיד. כל אחד ואחד מכם נושא באחריות כנגזר מתפקידו, סמכויותיו ופעולות בהן נקט לסיים מחדל (או נמנע לבצען).

אסכם: האופן בו אתם, מכותבי, בכירי הממסד הישראלי-יהודי, פועלים ב עניין המורשת העברית, הגאולה והאדם המבשר אותה, מסביר את כינויי הגנאי הקיצוניים והבזויים ביותר שהוטחו ביהודים (ומצדיקם). בטוחני כי כל אחד ואחד מכם מבין זאת היטב.

האמנם אתם ‘סגורים’ על האופן בו בחרתם לשחק – ועל הקבוצה?

בשם העם, בשם האדם ובשם הבורא – הואל נא להתעשת.

תודה,

אביב בן יקיר

ת.ד 1902 אילת 88000
zeremor@gmail.com
aviv@merkava-project.com

נ.ב.

אודה מראש על קבלת העתק תרגום ‘מבשר גאולה’ לאנגלית ולכל שפה נוספת, אם תרגום כזה מצוי ברשותך, או כאשר יהא ברשותך
תגיות: עדכונים ומאמרים, אקטואליה:פוליטיקה ומשפט, משפט הגאולה בירושלים

שתפו באהבה

Be the first to comment

Leave a Reply