עובדות האמת – והמבצע האמתי – מעבר למחאה החברתית ולפרשת גלעד שליט

המחאה החברתית, כידוע לכל, אינה תופעה ישראלית אלא כלל-עולמית. מה מוסתר מידיעת הכלל? נושאי המחאה שעל הפרק כיום (כלומר חלוקת משאבים צודקת, חדילת פשעי בכירי ממסד ההון נגד הכלל, הצורך בפתרון למשברי טבע / אנרגיה / סביבה / מקורות קיום) אינם אלא נושאי-הכנה מקדימים. מקדימים למה? לשיפור / שינוי / דילוג מהותי הרבה מעבר לידיעת הציבור בארץ ובעולם.

תגלית מדעית שנחשפה לראשונה בשנת 2003, בבקשת פטנט שהופקדה בלונדון וושינגטון – שיטת המרכבה – מבשרת פתרון לכל מחסורי האדם בחומר, אנרגיה וידע. אותה תגלית מבססת כי האדם חי / קיים / פועל במציאות מתוסרטת, ברואה ומבוימת – סרט חינוכי דרמתי-מדעי-קומי- מרחיב-תובנה. הסרט (חיי ארץ) הופק ומופק בספירה מלאכותית-ברואה (כדור-הארץ, הברוא בשיטת המרכבה כמו כל הספירות ביקום ובטבע). סרט בריאתנו נועד מראש (לפני הבריאה ותחילת ההפקה) להביאנו לבגרות ובשלות-אלוהית, במחיצת אבינו-בוראנו. אבינו-בוראנו הישיר נגלה כתרבות מאוחדת ונאורה, תרבות מלאכים שנבראה בעצמה באותו אופן ובאותה שיטה / ידע לפיהם בראה אותנו. (כל תרבות ביקום נבראת ע”י בוראה במערכת כוכב ופלנטה מלאכותית ובהגיעה לבגרות / כשירות היא בוראת מערכות כוכב ותרבויות בנות ברואות-שתהיינה-בוראות, כך מתקבלת תשובה לפשר מבנה היקום והתפשטותו). התסריט שנכתב עבור האנושות (ומוצג בפנינו בתנ”ך, במפורש וברמזים) כולל סצנת שיא – מעין טכס בגרות (כמצוות בר-מצווה). עברי אלמוני – שליח נבחר / עבד לשליחות אלוהית, חושף ידע המרכבה – יבשר ויוכיח בים-סוף ובירושלים, באותות ומופתים, באירוע ‘היסטורי ונבואי’ לעיני העולם, את בוא הגאולה לעולם ולאדם. מעבר מין האדם ממצב ברוא לבורא. כיצד זה יקרה? מה נדרש ומתחייב בסרט המבויים?

מבצע הגאולה (מבצע לכל דבר ועניין, ללא תקדים בהיקף, בתוצר וברווח) יתבצע בכמה שלבים:

מבשר אלמוני וחסר-תואר מציג בסרט קולנוע ובספר את גילויו המדעי – שיטת המרכבה – וכמו כן את סיפור חייו ואופן הגילוי כמקשה מבוימת מממד עליון – ומזמין את הכלל בישראל ובעולם לבחון את תגליתו ועדותו ולהצטרף למשפט הגאולה בירושלים ולמיזם המרכבה. המבשר מציג עצמו (בעדות בשבועה ובסרט תיעודי) כישראלי צלוב, לוחם-צדק בודד במאבק נגד שלטון נשחת, חוקר וממציא שפיתח כלי-קיבול ייחודיים וגילה (בהיותו בגלות) שיטה-מבנית חדשה-עתיקה לבניית כלי-קיבול, שיטה פורצת- מגבלות בתעופה, בניצול וניתוב אור וקרינה, הנדסה-ביולוגית ומסע וקיום בחלל. ביצירותיו (סרט וספר) ובמשפט הגאולה המבשר יבסס :
א. כי תגליתו המדעית – המרכבה – היא לגיטימית, אינה ניתנת לסתירה ומציגה- חושפת סוד אחד ויחיד שנשתל / הוטמע בתנ”ך, במצוות, בשפה העברית ובכל רבדי התרבות והמורשת העברית-יהודית, כמו כן ביסוד כל הדתות בעולם, במבנים מלאכותיים הפזורים ברחבי העולם ובאופן (וסיבת) בנייתם ופרישתם.
ב. כי שמו (אביב) ושם משפחתו (בן יקיר), כסיפור חייו ופעילויותיו השונות בעבר מופיעים בתנ”ך במפורש ובמפורט, בהקשרים ובאופן המעיד על בימוי מוחלט ומופגן של חייו ושל המציאות – וקביעת ייעודו כמבשר מראש ומממד עליון.
ג. כי לאור העובדות ב ס.ק. א’ וב’ וראיות המבססות אותן, שומה על בית המשפט הגבוה לצדק בישראל להורות לחברי ממשלת ישראל לחדול לאלתר את מצב צליבתו, שיתוקו ושביו, גזל זכויותיו וזכויות הכלל, ולסייע בידו בפיתוח מיזם המרכבה, כמוצג על ידו בעתירה.

ציבור משכילים מהעם הנבחר בוחן את תגלית ועדות המבשר, את מיזם המרכבה המוצג ומצטרף למשפט הגאולה ולמיזם המרכבה (ובכך מתממשת הנבואה “והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע”).

משפט הגאולה מוגש ונערך לא רק נגד חברי ממשלת ישראל והכנסת, כמשיבים, אלא במצב בו שופטי-ציון שידונו בעתירה נחשפים כמגויסי גורמי-ההון הזרים השולטים גם בהנהגה וכשותפים לביצוע רצף פשעים נגד המבשר, הציבור והמדינה ולקשר מאורגן לצליבת המבשר: פשעי שופטי ומנהיגי ציון כוללים הטיית דין בזדון, שיבוש חקירות והליכי משפט, סיוע בשוד ושוד-ימי, הונאת קופת אוצר המדינה, הרצת חברת-קש, כליאת העותר בתואנות שווא, חשיפתו בזדון לעינויים לאורך שנים, לאישומי והליכי-סרק, כל זאת ונוכח עמדותיו וביקורתו על שחיתות מערכת השלטון והמשפט בארצו.

ברם, פשעי שופטי-ציון ומנהיגיה אינם יכולים לעמוד באור ושקיפות שייכפו עליהם במשפט ייחודי זה – משפט הגאולה. המבשר והמשכילים יזכו במשפט נגד הנהגת ציון. אמת, ידע וצדק יצאו לאור. מיזם המרכבה יוכרז כמיזם לאומי ויצא לדרך. המבשר (במצב הקרוי ביהדות ‘בחזקת משיח’) והמשכילים יבנו בים-סוף את כלי-הקיבול שיציג בפני העולם את סוד הבריאה וסוד הגאולה: אב-טיפוס ראשון למרכבה, גדלו ‘כעיר’, ספירה מלאכותית, כשירה לפעולות פיזיות כמעוף, ריכוז ומיקוד אור וכל קרינה, רמקול אדיר עצמה, פסל-קינטי, תא-חי, עיר-חלל. “היכל סוף-הימים” יבנה בעציון גבר ע”י אדם נבחר, בסיוע בני עם נבחר ובני עמי העולם. לפני מעוף לירושלים וביצוע נחיתה רכה בהר ציון, ההיכל (מופעל / מוטס ע”י המבשר והמשכילים) יגיח ויבקע / יקרע את ים-סוף, בשנית, כמובן (אך הפעם הקריעה מעשה אדם). אירוע קריעת-ים-סוף והגעת היכל משמיים לירושלים לעיני ‘האנושות’ יאחד בין ראשית התורה לאחריתה. האירוע יבסס לכל אדם בפלנטה את עובדות היסוד: היותנו פרי מציאות מבוימת, ברואים העוברים לבוראים, שחקני סרט בו כל אדם וכל אירוע יזום, גלוי וחשוף בפני הבורא. במופע זה האדם, נזר הבריאה, מתבשר על הגיעו ל’ארץ המובטחת הסופית’ – שחרור מתלאות / מצוקות / מחסורי חיי-ארץ, וזוכה לידע הבריאה ולתובנת בוראו. באותו מעמד הבורא המבורך זוכה להכרת-כל-אדם ב’מלכותו-שליטתו’ ולנחת מבניו-ברואיו, שהגיעו לבגרות ומוכנים לחיבור עמו ולתובנת-בורא. ייתכן שצבא-השמיים ייצפה בנו מלמעלה ואפשרי שיצטרף להצגה…

 

 

 

מכל מקום, מכאן ואילך העולם ישתנה לבלי-הכר: באמצעות הידע החדש-ישן – מעשה המרכבה – נערך לאיחוד ואחווה כל-אנושית סביב ידע אחד ומהות אחת, מוכנים וכשירים לעילוי פיזי, עילוי-תובנה ועילוי ממד. האדם יוכל (מיד) לעוף בשש כנפיים ו(בהמשך) לחיות בכל מקום במערכת השמש וביקום, לאורך שנים רבות (יראה נינים לניניו). מובן כי במצב השפע והתובנה החדשה מלחמות וכסף יהפכו לנחלת העבר, כן הדבר לגבי כל דת ופולחן. תם עידן הסמלים ונפתח עידן הידע שהוסתר והונצח באמצעותם. דעת מחליפה דת. תבונה, רוח-אלוהית ושכל-ישר ‘ימלכו בעולם’. גם הלב, שכן מתבסס (מדעית ורוחנית כאחד!) כי המנוע לבריאה – לכל בריאה יקומית באשר היא – הוא אהבה.

זוהי המציאות לאמיתה. אלה פני השינוי / עילוי שבפתח. זו הסיבה לשינויים הקיצוניים בפלנטה, כהעתקת השדה המגנטי, משברי אקלים ורעשי אדמה, סופות סולאריות, קריסת השיטה המוניטארית, “אביב המזרח התיכון”. בידע המרכבה וביישומו נמצא הפתרון האחד – תשובה אחת ויחידה למכלול מצוקות (יזומות בכוונת-בורא) של חוסר צדק, דיור, חינוך ומדע, ביטחון, שלום, אנרגיה וסביבה, אקלים וסביבה בעולם סובל ומפוצל. בד בבד למימושנו את ידע המרכבה עולמנו יתאחד. ישראל תהפוך למרכז העולם ובבת עינו, מוקד לפתרון ולתשובה, לב פועל בהפצת ידע הבריאה והגאולה ויישומו. (בעולם נעור ונאור, עולם מאוחד ובעל-תשובה – העימות העברי-ערבי נעלם ונגוז.)

כאן, יקירי, שותפי ומובילי המחאה החברתית / המאבק לצדק בישראל, נדרשת תשובתכם לשאילה: האם הנכם מוכנים כבר למציאות ולסרט האמת, למבצע האמת, למימוש ייעודכם האחד והיחיד כעם נבחר, ראשון וחלוץ לעמי העולם ביישום ידע האור?.

אני מוכן. מיזם המרכבה מוכן לכשירים בכם, בהמשך לכלל. משפט הגאולה ממתין לכולנו, לכל המייחלים לשינוי ודורשים אותו (גם אם לא ידעו עד כה את מלוא הקיפו ומהותו). מוכנים למעוף?

מידע רחב יותר מוצג באתר www.merkava-project.com
ניתן לצפות בסרטוני-פתיח (טריילרים) לסרטי התיעודי ‘יהודי מפאגו-פאגו’ ולמיזם המרכבה בערוץ www.youtube.com/user/zeremor

שותפי ומובילי ‘המחאה החברתית’ – המצב נכון לקראתכם וקורא לפעולה מושכלת, מאוחדת:

בהכרתכם בעובדות שהוסתרו מכם, דרישה ממנהיגי ושרי ציון ל’שינוי’ ו’תיקון מחדל’ ובפרט לצדק(!) אינה יכולה להישאר בעינה, שכן היא אבסורדית וחסרת-תוחלת: האם תתבעו מחבר שודדי-דרכים “צדק” בכך שישיבו לכם ‘חומוס’ – כאשר אלו כבר שדדו (וימשיכו לשדוד) לא רק את מיטב דמכם ודמיכם, אלא את האוצר בהא הידיעה של עמכם, אוצר שקיומו הנסתר במרכבתכם נמסר לכם בכתב ובעל פה, אוצר שהתפללתם וייחלתם לגילויו, כאבות אבותיכם שעשו כך דורות על גבי דורות?…

במצב הדברים כיום, כולנו – הכלל – נשדדים: מחירות, מזכותנו למימוש פירות תורתנו, עמלנו וחיינו, מהזכות (וחובה) למימוש מלוא כישורינו ותכלית ייעודנו כיהודים וכבני אדם. אל פחד! מצב זה נכתב ומכוון מראש – ממעלה – כדי להביאנו לתקומה ולפעולה מושכלת ומאוחדת.

דרכנו להיחלץ מעול עריצות ואיוולת ולדלג מעלה מתחילה בדיון ממצה במשפט גלוי קבל עם ועדה. משפט אמת וצדק. לכן ומסיבה זו בלבד, בכל אזכור לגאולה, להופעת מבשרה ופועלו, צורף בתנ”ך ובמפורש “משפט צדק”. האמת המדעית, היהודית והכלל אנושית כתובה מראש להתברר במשפט.

ראה פרק “משפט הגאולה” באתר

מארגני המאבק ושותפיו, פעלו נא בשכל:
א. העבירו נא, כל אחד ואחת, הודעה זו לכל בר-דעת, לכל שותף במאבקכם וגם למי שלא שותף עד כה. כוונו להרחבת מהות והקיף המחאה בה פתחתם, מעל ומעבר לצפי ולדרישות הראשוניות.
ב. ארגנו מפגש שמטרתו בירור העובדות. במפגש אציג את עיקרי תגלית המרכבה ומיזם המרכבה בפני טובי יועציכם, ברי-סמכא במדע והנדסה, משפט, חברה וכלכלה, חינוך, תנ”ך ויהדות. ראוי כי יועציכם יבחנו את התוכן באתר לפני המפגש. מצגת שערכתי בשנת 2004 בפני פורום מדעי-הנדסי בכיר מטעם רה”מ (שרון) זכתה לתגובות ‘נדהמות ומשתאות’. הידע שהנחתי הוגדר ‘כנראה ללא תקדים’ ו’כשיר ובשל לניסוי’. האמת הוסתרה מכם ע”י הנהגה מגויסת-נשלטת ע”י ממסד ההון. ידע המרכבה, וכן זכויותינו, אדם ועם, הוכנסו ‘למקפיא’ (אפשרי כי הידע גויס / נגנב למטרות לוחמה). המצב המשפטי כיום, בתמצית: נבחריכם בגדו ובוגדים בכם ובאימונכם (ובמדינה ובמורשת העברית) ופועלים בהפרה בוטה של החוק, הרבה מעבר לממצאיכם עד כה, הנכונים והמקוממים כשלעצמם.
ג. דרשו בתוקף מנבחרי העם, הנשיא, עיתונאים ועורכיהם תגובה חד-משמעית לדברי שכאן ולעדותי בשבועה בעתירת בג”ץ 1501-08 שהודפסה כספר בכותר ‘מבשר גאולה’, מסמך שהופקד ונמצא בין היתר בבית המשפט העליון, אצל רה”מ, נשיא המדינה, שר-המשפטים, היועמ”ש, מערכות עיתונים ועיקרו מוצג באתר www.merkava-project.com (ראה פרק “משפט הגאולה”)

בקשות התגובה ניתנות לביצוע מידי בדואר אלקטרוני (למתקשים בהבנה הרי דוגמא: “אדוני רה”מ / עורך העיתון___, אפנה אותך לקישור WWW___. ובו פירוט לגבי תגלית שיטת המרכבה, מציאות מדעית ומדינית, מידע המוסתר מהציבור וכיוב’. אבקשך להגיב למידע בדואר חוזר. תודה רבה”). מטרת בקשות התגובה: בירור ראשוני, ייצור גל מודעות, גל שיח. על הגל הזה העם העברי, בהמשך האנושות כולה מיועדים לגלוש, לצבור תנופה ולגבש אחדות. שימו לבכם: מנהיגיכם / נבחריכם מצפים לפנייתכם המתבקשת והצפויה, חרף חשיפתם הוודאית כעבריינים… גם הם מבינים מהי יציאה / גיחה ממצב גלם ויודעים כי ההליך בלתי נמנע.

ד. הצטרפו וצרפו אחרים למשפט הגאולה בירושלים. נוסח הודעת הצטרפות מוצג באתר.

ה. חומרי-הגלם הדרושים במועד זה: שכל-ישר, פתיחות למצב חדש-אך-נכון, אומץ, נחישות ואהבה.

למען הסר ספק: איני מייצג דת כלשהיא, אלא שליח מחויב לידע שקיבל, להצגתו ברבים וליישומו. אני שליח מחויב לדעת ולבשורה תוצר הדעת, צינור מתווך בין מוסר הידע, הבורא, למקבלו – האדם. בתסריט הבריאה נכתב כי אחד, מבשר גאולה, יופיע “ללא תואר והדר”, “ידוע חולי”, “מעוצר ומשפט” ובהביאו-הגישו גאולה לעולם לא יהא מסוגל – ולא אמור – לפעול לבד. לעם תפקיד מכריע. יחסינו, אתם כעם ואני כאחד, מבשר, מושתתים על יסודות ‘ערבות הדדית’ ו’פדיון משבי’. פרשת גלעד שליט אינה אלא גלעד (מצבה) לשליט הקיים ונועדה כמבוא לחיזוק ערכים אלו: באמצעותה הכינו אתכם – ממעלה – לפדיון שבוי אחר, עבדכם, שבואו מיוחל זה עידן ועידנים, אך שליטיכם מסתירים מכם את עובדות הופעתו, את תורתו ותכניתו, והיותו נתון בשבים – השליטים. בתסריט הבריאה ובפרק הגאולה שנכתב עבורנו, נכתב כי הרבים יפדו את האחד והאחד את הרבים. פדיון הדדי, ערבות הדדית ובתזמון / קצב כה מדויק.

הלא נכתב: “כאשר התלמיד מוכן – המורה מגיע”

באהבה

אביב בן יקיר, מבשר גאולה
תגיות: עדכונים ומאמרים, אקטואליה:פוליטיקה ומשפט

שתפו באהבה

Be the first to comment

Leave a Reply