רשימות מכלא דקל (א) היהודים והמשיח המופיע כמבשר גאולה

 

מדוע, בבוא המבשר המיוחל מתואר בנבואות אחרית הימים, בישעיהו נ”ג, מצב אבסורדי: “אכן חלינו הוא נשא ומכאובינו סבלם ואנחנו חשבנוהו נגוע מוכה אלהים ומעונה והוא מחולל מפשעינו ומדוכא מעוונותינו… כולנו כצאן טעינו איש לדרכו פנינו ויהוה הפגיע בו את עוון כולנו… כשה לטבח יובל”?

נדגיש כי מדובר באדם שליח האל שבואו המיוחל הוא עמוד תווך בכל תפילה עיקרית ביהדות.

ובכן, מהו פשרו של מצב אבסורדי שכזה – ומדוע העם ככלל מתייחס כך אל המבשר בהגיעו?

 • ברוני ההון והנשק בעולם צרים עליו, כי הוא מציג עולם עתידי של שפע לכל, ללא כסף או צורך בו, וללא מלחמות.
 • המנהיגים–שליטים פושעים בו כי הוא חושף את שחיתותם ופשעיהם ומציגם בעירום, כבוגדים בנתיניהם וכבוגדים בעיקר עיקרי מורשת העם העברי – להוות “אור לגויים”.
 • השופטים פושעים בו כי הוא מציגם כשופטי שקר אשר פשעו וקשרו קשר נגדו (המבשר) ונגד הציבור, עבדים להון ולשררה, אנשי כפל לשון, מייצרי עוול וקיפוח ומשמריהם, שופטי אי צדק.
 • השוטרים פושעים בו כי חשף אותם כפושעי-שלוחי השופטים ולשליטים, וכרובוטים נבערי-דעת שנבחרו לתפקיד שיטור בשל  התאמתם לעבדות והתמכרותם המובטחת לשררה שניתנה בידם.
 • הפקידים –  כי הם עבדי השליטים ויראים מהם. גם הם עבדים לשררה ולמעמד.
 • הדתיים – כי הוא מביא לעולם דעת ומבטל דת, כי הוא מעביר מאמונה לידיעה ומציגם כעובדי סמלים כטועים ותועים אשר בהמשיכם בעבודות הפולחן למרות התגלות ידע הבריאה, הידע הנשגב שהוסתר וקודד בסמלים, אינם אלא עובדי אלילים.
 • המדענים – כי הוא אלמוני ללא תואר, שגילה ידע נשגב, אדיר-משקל שנסתר מהם עצמם אף כי חיפשוהו משך דורות, ידע המבטל תאוריות שגויות שהם חקרו/ הציגו/ פעלו לפיהן (אבולוציה, מפץ גדול). כי הוא מציגם כטועים ומוכיח עובדת היותה של המציאות ברואה ומבוימת.
 • פשוטי העם – כי הוא מציג שינוי בסדרי עולמם ובתובנתם, ואילו הם חולי קיבעון, אטומים לצורך בשינוי,  כאלו אשר תמיד היו “מובלים באף”.
 • אנשי הצבא והמלחמה – כי הוא מבשר מצב (וודאי, לא נמנע) של שלום ואחווה עולמית ומייתר את הצורך בהם ובמקצועם/מעמדם.
 • הרבנים פושעים במבשר כי הוא מציג פירוש חדש לתנך וליהדות, ופירושו – המספק תשובה ופותר את כל שאילות, תעלומות וחידות התנך – מציג את הדת  כמערכת סמלים ואת הרבנות כבת חלוף וחושף את שיטת הבורא אשר שיטה בעם שיצר (התעה אותו בכוונה), כדי שיטעה וילמד על דרך הטעות את הדרך הנכונה, שהיא דרך הבורא ומלאכתו; כי הוא, המבשר, מציג את התפילות כתפלות ואת הפולחן כמיותר, כיוון שהכל במציאות כתוב ותוסרט מראש.
 • החרדים – כי הם חרדים משינוי תפישת המציאות, מיחסי הדעת והקרבה האינטימית שהמבשר מציג לגבי הקשר  הצפוי עם הבורא. כי הם חרדים מנטישת יראת הבורא, כי אינם מבינים שיראת הבורא היא רק הפתיח לדעת ולא סוף דבר (ראשית חכמה יראת הבורא ואחריתה דעת הבורא).
 • הכנסייה הנוצרית – כי המבשר מייצג מעין “ישוע חדש”, אדם אחר (מישוע) שהוא הוא השער המיועד המוליך למלכות הבורא, והוא הצלוב היהודי שנועד לפרוח ולשלוט, הוא בן דוד המופיע לאחר בן יוסף כשחקן “הצגת הבכורה” לאחר הופעת שחקן ראשי ומבשר קודם –  ישוע – שהיה “רק” כוכב ה”חזרה הגנרלית”, כי הוא זה המביא עמו את הברית החדשה השנייה והסופית שעוצמתה עולה מאות מונים על הברית החדשה הקודמת, אשר כשלעצמה נדרשה בתסריט / תכנית הבריאה. עיקר התנגדות הכנסייה למבשר צפויה בשל העובדה שהוא בעל אותה זכות העומדת (על פי הכנסייה) לישוע, ובעצם בואו מבטל את הצורך בכנסייה, בהשפעתה ובמשאביה.
שתפו באהבה

Be the first to comment

Leave a Reply